! UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2018 r. poniedziałek 24 grudnia 2018 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu. Dzień wolny zostanie odpracowany 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach 7:30 – 15:30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Uwaga:

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Wójta Gminy Jednorożec na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

  1. imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy lub nazwa firmy i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
  2. NIP i REGON przedsiębiorcy;
  3. określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości. 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:  

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

       Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy  (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

Opłaty:

- za dokonanie wpisu do rejestru: 50,00 zł

- za dokonanie zmiany wpisu do rejestru: 25,00 zł

 (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na              odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)

Opłatę skarbową należy wnieść na konto w BS Przasnysz nr: 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Jednorożcu z adnotacją za wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej – odbiór odpadów komunalnych

 

Termin i sposób załatwienia:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Jednorożec dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

 

Jednostka odpowiedzialna

Zespół Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Krzysztof Nizielski

podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

Podstawa prawna:

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.)

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.