! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Podatek leśny od osób fizycznych

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH


KOGO DOTYCZY
Procedura dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Informacja w sprawie podatku leśnego na druku IL-1 (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia otrzebny program Adobe Reader )
 2. Załączniki:
 • Akt notarialny lub umowa dzierżawy lasu zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników (oryginały lub kopie potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem).
 • Oświadczenie o wieku drzewostanu (oryginał).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UrzęduOPŁATY
Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.
Decyzje wymiarowe na dany rok, które są wystawiane na początku roku roznoszą sołtysi, natomiast decyzje zmieniające wydawane w ciągu roku wysyłane są do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Marlena Tworkowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI

 1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu).
 2. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 3. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:
 • I rata - do 15 marca każdego roku,
 • II rata - do 15 maja każdego roku,
 • III rata - do 15 września każdego roku,
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.
 1. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 (przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54892400070011748920 030003).


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 2 ust 1, art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.