! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Świadczenie wychowawcze od 01 lipca 2019 r.


Od 1 lipca 2019r. program ,,Rodzina 500+" obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:                                                                                                
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki    albo  ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko  wspólnie zamieszkuje i pozostaje na  utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 
3)  opiekunowi prawnemu dziecka, albo 
4)  dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1)  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2)  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo   w pieczy zastępczej; 
3)  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4)  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym     charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji   systemów  zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe   o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Wnioski o świadczenie można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r., a w formie tradycyjnej od  1 sierpnia 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel. (29) 751 88 53.
Zmianie ulega okres świadczeniowy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do 500+ w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r., prawo do świadczenia ustala się począwszy od   1 lipca 2019r.  na okres do 31 maja 2021r.
W przyszłości prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od dnia 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego (począwszy od  1 czerwca 2021 roku).
Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.). Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do             30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
  • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie,                       z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.
  • złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.
  • złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.
  • złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
  • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.
 
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.  Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Nie uwzględniono także orzeczenia o niepełnosprawności dziecka w rozpatrywaniu wniosku. Rozszerzony został katalog osób mogących ubiegać się o 500+ o Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają dzieci do 18 roku życia. Organem właściwym do złożenia wniosku będzie miejsce położenia DPS-u.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku adresu         e-mail wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia. Przy czym brak potwierdzenia o przyznaniu świadczenia nie wstrzyma wypłaty świadczenia.
 
 
Dodatkowe informacje na temat programu ,, Rodzina 500+" można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
Dokumenty do pobrania:  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.