Przejdź do treści
! UWAGA !
-

RPO WM 2014-2020, 10.1.1  Cyfrowy Jednorożec

"CYFROWY JEDNOROŻEC"
Gmina Jednorożec w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2021 r. realizuje projekt "Cyfrowy Jednorożec" w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
W terminie do 31.07.2021 r. podniesienie kompetencji kluczowychi umiejętności uniwersalnych 276 uczniów (135K, 141M) oraz poprawa warunków do wykonywania przez Publiczne Szkoły Podstawowe w Jednorożcu, Żelaznej Rządowej-Parciaki w siedzibą w Parciakach, Olszewce i Lipie zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych oraz indywidualego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzeb.edukacyjnymi i rozwojowymi (SPRE).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
A. Poprawa kompetencji zawodowych, w tym cyfrowych 43 nauczycieli (41K, 2M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kom.klucz.oraz umiej.uniwer.niezbędnych na rynku, podniesienia kompetencji cyfrowych, prowadzenia procesu nauczania opartego na met.eksperymentu, jak i prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze SPRE pracy poprzez organiz.cyklu zajęć doskonalących w terminie do 31.05.2020 r.
B. W terminie do 31.07.2021 r. unowocześnienie bazy techno-dydaktycznej 4 szkół w zakresie doposażenia łącznie 33 pracowni (w tym 4
pracowni specjalistycznych wykorzystywanych do pracy z uczniami ze SPRE) w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK, narzędzia do nauczania przedm.przyrodniczych i/lub matematyki w oparciu o metodę eksperymentu oraz zapewnienie dostępu do narzędzi identyfikującymi indywidualne potrzeby rozwojowe, w tym indywidualne predyspozycje uczniów, jak również usprawniające system zarządzania procesem dydaktycznymi komunikacją z uwzględnieniem rodziców i uczniów ww. szkół.
C. Poprawa u 276 uczniów (135K,141M) kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz właściwych postaw/umiejętnosci uniwersalnych (w tym w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych) poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych (rozwijających i wyrównawczych) oraz zajęć specjalistycznych z zakresu indywidualizacji pracy z uczniami ze SPRE w terminie do 31.07.2021 r.

W ramach realizacji projektu "Cyfrowy Jednorożec" są prowadzone zajęcia:
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu:
A.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (1a):
1.Matematyka dla smyka,kl.2;
2.Matematyka da się lubić,kl.3;
3.Od smyka do matemat.,kl.3;
4.Zabawa liczbami,KL.2-3;
5.Matematyka bliżej Ciebie, kl.5-6;
6. Język angielski, kl.6-7;
7. Język niemiecki, kl.7-8;
8. Znam Polskę,kl.5-6;
B.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE (KOŁA), w tym:
TYP 1a:
9. Język rosyski, kl.7-8;
10.Jęz.angielski, kl.4-5;
11.Język angielski, kl.6-7;
12. Informatyka jest super,KL.6-7;
13. Słucham i lubię być słuchany, kl.7;
TYP 2a/1a:
14.Tabliczka mnożenia na wesoło kl.2;
15.Matematyka super sprawa,kl.6-7;
16.Tropiciele przyrody, kl.2;
17.Z przyrodą na co dzień, kl.4-5;
18.Ciekawi świata, kl.4-5;
19.Podróże marzeń, kl.5-7;
20.Językiem genów, kl.5-6;
21.Czujemy chemię do chemii, kl.7-8;
22.Laboratorium fizyczne ,kl.7-8;
TYP 3a/1a:
23.Robotyka,kl.4-8;
C.ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPRE kl.4-8(1a/4a):
24. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
25.Piszę i rozumię;
26.Zajęcia wspierające uczniów z niepełnosprawnością,
27.Zajęcia socjoterapeutyczne,
28.Rozwijanie kompetencji emoconalnoj-społecznych,
29.Zajęcia logopedyczne.

W Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach:
1. Matematyka dla smyka,KL.1-3;
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE (KOŁA):
2. W świecie matematyki (2a/1a), kl.1-3;
3. Przedsiębiorcza matematyka(2a/1a), kl.5-6;
4. Mały przyrodnik(2a/1a), kl.1-3;
5. Koło młodego przyrodnika(2a/1a), KL.5-6;
6. Biologia od kuchni(2a/1a), KL.5-8;
7. Polubić chemię i fizykę(2a/1a), kl.7-8;
8. Polish your English-koło jęz.ang (1a) kl.4-8 (1gr), kl.1-3 (1gr),
9. Młody erudyta (1a), kl.7-8;
10. Młody informatyk (1a/3a),kl.4-8 (2gr); kl.1-3(1gr)
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPRE (1a/4a):
11. Zaj.logopedyczne, kl.4-5

W Szkole Podstawowej w Olszewce:
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE (1a):
1. Lubię matematykę, kl.4-6, 5u./1gr;
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE (KOŁA):
2. Matematyka w przyrodzie(1a/2a),kl.1-3, 4u./1gr;
3. Przedsiębiorcza matematyka(1a/2a),kl.4-8, 6u./1gr;
4. Chemia bez tajemnic(1a/2a),kl.7-8, 4u./1gr;
5. Grafika komputerowa(1a/3a), kl.4-8, 8u./1gr;
6. Młody Europejczyk-rozw.język angielski(1a), kl.4-8, 6u./1gr; kl.1-3, 5u./1gr

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPRE(1a/4a):
7. Zajęcia logopedyczne, kl.4-6, 2u./1gr.


W Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie:
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE(1a):
1. Polubić matematykę;
2. Improving English(język angielski);
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE (KOŁA):
3. Z matematyką po sukces(1a/2a);
4. Poradnik matem.-matematyka na wesoło (1a/2a);
5. Laboratorium chemiczne (1a/2a);
6. Przyroda i ja (1a/2a);
7. Cyfrowy świat (1a/3a),
8. Zoom in on culture-zajęcia rozwijające język angielski (1a),
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPRE(1a/4a):
9. Zajęcia logopedyczne kl.4-6.
wyszukiwarka
szukaj


bip
system informacji przestrzennej

segregacja odpadów

EKO informacje

gminna komisja roziwiązywania problemów

apteka
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.