Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Granty PPGR

Granty PPGR
2022-09-01
Obrazek  
W związku z realizacją przez Gminę Jednorożec projektu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Wójt Gminy informuje, że zostało zakupionych 37 szt. sprzętu komputerowego celem przekazania dla uprawnionych uczniów zamieszkałych teren naszej Gminy.
 
Aktualnie trwa przygotowywanie zakupionego sprzętu komputerowego do przekazania osobom uprawnionym biorącym udział w Projekcie, które przeszły pozytywną weryfikację. Po dopełnieniu niezbędnych formalności będziemy kontaktować się z ww. osobami w celu przekazania sprzętu oraz zawarcia stosownej umowy przekazania sprzętu.
 
Gmina Jednorożec realizując warunki umowy grantowej jest zobowiązana do utrzymania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć, a Gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostaną określone w umowie przekazania sprzętu.
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o zapoznanie się ze wzorem umowy przekazania sprzętu, procedurami monitorowania utrzymania efektów projektu oraz oświadczeniami:
  1. Umowa przekazania sprzętu;
  2. Procedura monitorowania utrzymania efektów Projektu;
  3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej;
  4. Oświadczenie dotyczące użytkowania sprzętu.