Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje nauczyciela punktu przedszkolnego.

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje nauczyciela punktu przedszkolnego.
2022-08-12
Obrazek  Miejsca wykonywania pracy: 
Punkt przedszkolny ''Śpiewające brzdące'' w Lipie, Lipa 64, 06-323 Jednorożec (budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie).


 Wymagania niezbędne:
·         przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna/wychowanie przedszkolne/edukacja elementarna lub pokrewne. 


·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,


·         brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,


Doświadczenie zawodowe: mile widziany co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.


Wymagane cechy osobowe:


·         cierpliwość,


·         odporność na stres,


·         kreatywność,


·         pogodne usposobienie.


Wymagane umiejętności:


·         znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,


·         efektywna organizacja pracy własnej.


Ogólny zakres obowiązków:


·         prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,


·         sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działania punktu przedszkolnego i dostarczanie ich do biura Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem",


·         prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego,


·         sporządzanie półrocznych kart obserwacji dzieci,


·         gromadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego.


Wymagane dokumenty:


·         CV,


·         list motywacyjny.


Warunki zatrudnienia:


·         zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 etatu na czas określony,


·         czas pracy: od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie,


·         wynagrodzenie: 2050,00 zł brutto.


Określenie miejsca składania dokumentów:


Osoby zainteresowane zatrudnieniem są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: kurpsierazem@wp.pl.

 

 

Czytano: 238 razy
wyszukiwarka
szukaj