2015-05-18 09:47:42
Obrazek

Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1079) został udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (pok. nr 11) spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 187 w Jednorożcu, które zarządzone zostały na dzień 31 maja 2015 r.

Osobami uprawnionymi do udziału w głosowania w okręgu wyborczym są osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Każdy rolnik, może sprawdzić czy został ujęty w spisie  i wnieść w tej sprawie zażalenie. Zażalenie rozpatrywane jest w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia.

                                                                  Wójt Gminy Jednorożec

                                                                     /-/ Krzysztof Stancel

Jednorożec, 15.05.2015 r.

2015-05-13 14:07:21

WÓJT Gminy Jednorożec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie, Lipa 64, 06-323 Jednorożec

więcej....

2015-05-07 13:59:01
Obrazek

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »