Dodane 2016-05-23 10:11:45
Obrazek
Dodane 2016-05-09 13:55:19

Urząd Gminy w Jednorożcu informuje, że otrzymał dofinansowanie (w formie dotacji bezzwrotnej, w wysokości do 5 000,00 zł na jednego wnioskodawcę - mieszkańca biorącego udział w projekcie) z WFOŚiGW w Warszawie na wymianę indywidualnych źródeł ciepła tj. kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą czy też zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dotacja obejmuje tylko i wyłącznie koszty zakupu nowego kotła. Na skutek rezygnacji dwóch dotychczasowych wnioskodawców powstały 2 wolne miejsca do których wykorzystania serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o niezwłoczny kontakt - (29) 751 70 46 lub c.swiderski@jednorozec.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń!

 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
Obrazek
Dodane 2016-05-23 15:02:43

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęcają do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych". Tym razem zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programów Krajowych oraz chcieliby uporządkować informacje w tym zakresie. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Obrazek
Dodane 2016-05-19 09:53:42
W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.
Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.
Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

PLAKAT INFORMACYJNY

 
Obrazek
Dodane 2016-05-19 08:38:05
 
Lp. RODZAJ STOISKA
 
CENA
1. Stoisko gastronomiczne
z podłączeniem do prądu
po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności pod nr tel.29 751 83 72
w terminie do 03.06.2016r.
(do 3m długości)
350zł
 
2.
Stoisko gastronomiczne
 bez podłączenia do prądu
(do 3m długości)
200zł
3.
 
Wata cukrowa, Pop corn
(do 2m długości)
150zł
 
4.
Lody
(do 2m długości)
150zł
 
5.
Zabawki
(do 3m długości)
100zł

6.
Twórcy ludowi, rzemieślnicy, rękodzielnicy po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności pod nr tel.29 751 83 72
w terminie do 03.06.2016r.
(do 2m długości)
0zł
 
Należność za placowe powinna być wpłacona w bezwzględnym terminie do 9 czerwca 2016r - decyduje data zaksięgowania na naszym koncie (wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane, a środki zostaną zwrócone na konto wpłacającego)
nasze konto:
Bank Spółdzielczy Oddział w Jednorożcu
nr konta: 35 8924 0007 0014 4342 2002 0001 z dopiskiem: na cele statutowe „Dzień Jednorożca 2016r” -opłata placowego za stoisko ….(wstawić rodzaj stoiska)
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: 029 751 83 72
 

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->